logotype

Belangrijk om te weten

Kosten en beloning

Zoals eigenlijk iedere amateurfotograaf werk ik voornamelijk op zogenaamde tfp/tfcd basis (‘Time For Print of Time For CD’); dit betekent dat je digitaal fotomateriaal van mij krijgt in ruil voor jouw tijd als model. Een paar dagen na de shoot ontvang je namelijk gratis een CD-ROM met de digitale foto’s (kwaliteit: 12,3 Megapixel !) die ik van jou heb gemaakt; deze digitale foto’s zijn later door jou altijd af te drukken als normale foto’s. Het ontvangen van de foto's in digitale vorm noemen ze tfp/tfcd. Jij mag daarna alles met de foto’s doen wat je wilt.
Ik maak de foto’s dus volledig gratis; jij hoeft dus helemaal niets te betalen. Dus géén inschrijvingskosten, administratiekosten, materiaalkosten, reiskosten of andere vage kosten: het is dus echt helemaal gratis !
Belangrijk: De foto’s worden door mij NOOIT gepubliceerd of aan iemand (wie dan ook) getoond zonder jouw toestemming.

Privacy

Belangrijk vooraf: mocht jij jezelf aanmelden dan is geheimhouding van mijn kant absoluut verzekerd ! Ik garandeer je dat niemand (ook familie en of jouw eventuele partner niet) dit van mij te horen krijgt. Ditzelfde geldt voor de foto's waarvan jij zelf mag beslissen welke foto('s) je uiteindelijk aan wie wil laten zien. Ik publiceer ook niets zonder jouw toestemming (dit is namelijk vastgelegd in het portretrecht).

Komt het altijd tot een shoot?

Ik garandeer je op voorhand niet dat het werkelijk tot een shoot komt als jij jezelf hebt aangemeld. Dit kan ook niet; e.e.a. is o.a. afhankelijk van het aanbod, mijn beschikbare tijd (naast mijn werk studeer ik nog) en van de door jouw gegeven antwoorden op het aanmeldingsformulier, etc. Ik behoud mijzelf dus het recht voor een shoot om welke reden dan ook te weigeren of af te zeggen. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het weigeren van een shoot.